Streetfishing, wat is het?

Streetfishing is de meest recent ontwikkelde tak van de roofvisserij en speelt zich uitsluitend af binnen een stadsomgeving of bebouwde kom. Met een lichte hengel, een doos vol kunstaas en een minimum aan materiaal trekt men de stad in, om onder bruggen, in haventjes en zelfs vanop terrasjes een lijntje te gooien. Met technieken als jiggen, dropshotten, vissen met pluggen en spinners proberen de streetfishers vissoorten als baars, snoekbaars en snoek, maar ook roofblei en in zeldzame gevallen forel, te verschalken.

Het voorbije decennium is de waterkwaliteit van de waterwegen in België, Nederland en Frankrijk danig verbeterd dat de fauna en flora in menige rivieren en kanalen de kans gekregen heeft om te gaan floreren. Hoewel hier en daar nog vaak drijfafval of een oliespoor te bespeuren valt, is de algemene levensvatbaarheid van vele stedelijke kanalen of rivieren enorm toegenomen. Het jonge karakter van de waterlopen is in veel gevallen te merken aan de massale aanwezigheid van ondermaatse vis, die een brede ecologische basis vormen voor de verdere opbouw van het herwonnen ecosysteem.

Onder meer daarom is Streetfishing een manier van vissen die gebaseerd is op het ‘Catch and Release’-principe en dit principe wordt dan ook strikt toepast. Wedstrijden die in de Benelux georganiseerd worden zijn aan enkele strenge regels onderworpen, zoals het exclusief gebruik van kunstaas, het verbod om vissen uit het water te verwijderen en de verplichting om bijzonder voorzichtig met de gevangen vissen om te gaan. Dit alles om een duurzame visserij mogelijk te maken, waar we nog een lange tijd van willen kunnen genieten.

Welkom op de blog van Streetfishing in Vlaanderen

De bedoeling van deze site is om op een centrale blog vanalles te vertellen en te tonen over Streetfishing in Vlaanderen en met name in onze eigen stad, Gent. Dit kan gaan over vangsten, technieken, materiaal, beurzen, events, en uiteraard de wedstrijden.

Auteurs zijn o.a.

Renzo Leon
Diederik Rosseel
Alex Vandekendelaere

Vragen? Opmerkingen? Graag contact nemen met Renzo Leon.