About

De bedoeling van deze site is om meerdere auteurs de kans te geven op een centrale blog vanalles te vertellen en te tonen over Streetfishing in Vlaanderen. Dit kan gaan over vangsten, technieken, materiaal, beurzen, events, en uiteraard de wedstrijden

Auteurs zijn o.a.

Renzo Leon
Diederik Rosseel
Alex Vandekendelaere

Wie wil bijdragen aan de site, graag contact nemen met Renzo Leon.